Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

A - Đọc thầm : Suối Suối là tiếng hát của rùng Tử cơn mưa bụi ngập ngùng trong mây Tù giọt sương của lá cay Từ trong vách đã mạch đáy tràn ra.

A - Đọc thầm :                                 

 Suối

  Suối là tiếng hát của rừng

Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây

Từ giọt sương của lá cây

Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra.

 

Từ lòng khe hẹp thung xa

Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng

Suối gặp bạn, hoá thành sông

Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời.

 

Em đi cùng suối suối ơi

Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông.

B - Dựa theo nội dung bài thơ trên, ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :

1. Suối do đâu mà thành ?

□ Do sông tạo thành.

□ Do biển tạo thành.

□ Do mưa và các nguồn nước trên rừng núi tạo thành.

2. Em hiểu hai câu thơ sau như thế nào ?

      Suối gặp bạn, hoá thành sông

Sông gặp bọn, hoá mênh mông biển ngời.

□ Nhiều suối hợp thành sông, nhiều sông hợp thành biển.

□ Suối và sông là bạn của nhau.

□ Suối, sông và biển là bạn của nhau.

3. Trong câu thơ "Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây", sự vật nào được nhân hoá ? 

□  Mây              □ Mưa bụi               □ Bụi

4. Trong khổ thơ 2, những sự vật nào được nhân hoá ?

□ Suối, sông.

□ Sông, biển.

□ Suối biển.

5. Trong khổ thơ 3, suối được nhân hoá bằng cách nào ?

□ Tả suối bàng những từ ngữ chỉ người, chỉ hoạt động, đặc điểm của người.

□ Nói với suối như nói với người.

□ Bằng cả hai cách trên.

TRẢ LỜI:

A - Đọc thầm :

Suối

Suối là tiếng hát của rừng

Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây

Từ giọt sương của lá cây

Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra.

Từ lòng khe hẹp thung xa

Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng

Suối gặp bạn, hóa thành sông

Sông gặp bạn, hóa mênh mông biển ngời.

Em đi cùng suối, suối ơi

Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông.

B - Dựa theo nội dung bài thơ trên, ghi dấu X vào trước □ ý trả lời đúng :

1. Suối do đâu mà thành ?

□ Do mưa và các nguồn nước trên rừng núi tạo thành.

2. Em hiểu hai câu thơ sau như thế nào ?

□  Nhiều suối hợp thành sông, nhiều sông hợp thành biển.

3.Trong câu thơ “Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây’’, sự vật nào được nhân hóa ?

□ Mưa bụi.

4. Trong khổ thơ 2, những sự vật nào được nhân hóa ?

□  Suối, sông.

5. Trong khổ thơ 3, suối được nhân hóa bằng cách nào ?

□ Nói với suối như nói với người.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác