Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bầu trời và mặt đất:

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bầu trời và mặt đất :

…………………………………………………………

2. Viết tên các con vật đã đánh thắng đội quân nhà Trời trong truyện Cóc kiện Trời :

…………………………………………………………

3. Dựa theo truyện Bốn cẳng và sáu cẳng, trả lời các câu hỏi dưới đây :

a) Chú lính được cấp ngựa để làm gì ?

…………………………………………………………

b) Chú sử dụng con ngựa như thế nào ?

………………………………………………………………

c) Vi sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa ?

……………………………………………………………

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bầu trời và mặt đất :

Cóc kiện trời                       Sự tích chú Cuội cung trăng 

Mặt trời xanh của tôi           Mưa

Quà của đồng nội                Trên con tàu vũ trụ

2. Viết tên các con vật đã đánh thắng đội quân nhà Trời trong câu chuyện Cóc kiện Trời :

Cóc, Cua, Gấu, Cọp, Ong, và Cáo.

3. Dựa theo truyện Bốn cẳng và sáu cẳng, trả lời các câu hỏi dưới đây :

a) Chú lính được cấp ngựa để làm gì ?

Chú lính được cấp ngựa để đi làm công việc gấp cho quan.

b) Chú sử dụng con ngựa như thế nào ?

Chú lính dắt ngựa ra đường nhưng không cưõi mà cứ đánh ngựa rồi cắm cổ đuổi theo.

c) Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa ?

Vì chú nghĩ ngựa có bốn cẳng, nếu chú chạy theo, ngựa sẽ thêm hai cẳng nữa, sáu cẳng ắt phải chạy nhanh hơn bốn cẳng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me