Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

Đọc bài thơ sau : Thương Em thương làn gió mồ côi Không tỉm thấy bọn, vào ngồi trong cây Em thương sợi náng đông gáy Run run ngỡ giữa vưòn cây cởi ngồng

Đọc bài thơ sau :        

Em thương

Em thương làn gió mồ côi

     Không tìm thấy bạn, vào ngồi trong cây

       Em thương sợi nắng đông gầy

   Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng.

 

a) Tìm các từ chỉ đặc điểm và hoạt động của con người được dùng để nhân hoá làn gió và sợi nắng.

 

Sự vật được nhân hóa

Từ chỉ đặc điểm của con người

 

Từ chỉ hoạt động của con người

Làn gió

.....

.....

Sợi nắng

.....

.....

 b) Em thấy làn gió và sợi nắng giống ai ? Nối ý thích hợp ở cột B với mỗi sự vật được nêu ở cột A.

                 A                                                                   B

c) Tình cảm của tác giả bài thơ dành cho những người này như thế nào ?

……………………………

……………………………

……………………………

TRẢ LỜI:

a) Tìm các từ chỉ đặc điểm và hoạt động của con ngườ được dùng để nhân hóa làn gió và sợi nắng.

Sự vật được nhân hóa

Từ chỉ đặc điểm của con người

 

Từ chỉ hoạt động của con người

Làn gió

mồ côi

tìm, ngồi

Sợi nắng

gầy

run run, ngã

 

b) Em thấy làn gió và sợi nắng giống ai? Nối ý thích hợp ở cột B với mỗi sự vật được nêu ở cột A.

c) Tình cảm của tác giả bài thơ dành cho những người này như thế nào ?

     Tác giả dành cho những người này tình cảm trìu mến, nâng niu và rất yêu thương, thông cảm với những đứa trẻ mồ côi, cô đơn, những người ốm yếu không nơi nương tựa.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác