Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

Điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây:

Điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày........ tháng........ năm.....

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện .......................  

Em tên là :..................................

Sinh ngày :....................... Nam (nữ):........................

Nơi ở :...................................

Học sinh lớp :........... Trường :.....................

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm...................

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn 

TRẢ LỜI:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Thành phố Hổ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

ĐƠN XIN CẤP THỂ ĐỌC SÁCH

Kính gửi : Thư viện Trường Tiểu học Kim Đồng

Em tên là: Đỗ Ngọc Phương Trinh

Sinh ngày : 17/12/2009             Nam (nữ) : Nữ

Nơi ở : 128/27 Đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình.

Học sinh lớp: 3A2         Trường : Tiểu học Kim Đồng

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2017 - 2018.

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Đỗ Ngọc Phương Trinh

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác