Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Tìm và viết vào chỗ trống các từ:

1. Tìm và viết vào chỗ trống các từ:

a) Chỉ trẻ em                        

M: thiếu niên, .....

b) Chỉ tính nết của trẻ em     

M : ngoan ngoãn, .....

c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em

M : thương yêu, .....

2. In đậm dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai (cái gì, con gì) ?", gạch 1 gạch (-) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Là gì ?” trong mỗi câu dưới đây :

a) Thiếu nhi là măng non của đất nước.

b) Chúng em là học sinh tiểu học.

c) Chích bông là bạn của trẻ em.

3. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm dưới đây :

a) Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

b) Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

c) Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

TRẢ LỜI:

1. Tìm và viết vào chỗ trống các từ:

a) Chỉ trẻ em

M : thiếu niên, nhi đồng, trẻ em, con nít, trẻ con, ....

b) Chỉ tính nết của trẻ em

M : ngoan ngoãn, lanh lẹ, nhanh nhẹn, hiếu động, ...

c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em

M : thương yêu, ân cần, bảo ban, nựng nịu, dạy dỗ, ....

2. In đậm dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi "Ai (cái gì, con gì) ?", gạch 1 gạch (-) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Là gì ?” trong mỗi câu dưới đây :

a) Thiếu nhi là măng non của đất nước.

b) Chúng em là học sinh tiểu học.

c) Chích bông là bạn của trẻ em.

3. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm dưới đây :

a) Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

    Cây gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam ?

b) Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

    Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc ?

c) Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

    Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là gì ?

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me