Trang chủ
Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 9: What are you wearing?

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 9 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

Script:

What are you wearing? => I'm wearing a blue skirt.

What's he wearing? => He's wearing a yellow shirt.

What's she wearing? => She wearing red pants.

Dịch:

Bạn đang mặc gì? => Tôi đang mặc váy màu xanh nước biển.

Anh ấy đang mặc gì? => Anh ấy đang mặc áo sơ mi màu vàng

Cô ấy đang mặc gì? => Cô ấy đang mặc quần dài màu đỏ.

3. Look and say. skirt / jeans / boots / shirt

Hướng dẫn:

2. What's grandma wearing? =>She's wearing black skirt.

3. What's Tim wearing? => He's wearing red shirt.

4. What's Mily wearing? => She's wearing red pants and black boots.                                                                                                                            

4. Look again and write.

1. What's Joe wearing?

He's wearing blue jeans.

2. What's Grandma wearing?
_____ a black ____.

3. What's Tim wearing?

_____ a red_____.

4. What's Milly wearing?

____ black____.

Hướng dẫn:

2. She's wearing a black skirt.

3. He's wearing red shirt.

4. She's wearing red pants and black boots

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác