Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 9: What are you wearing?

Giải bài tập Lesson Three. Song - Unit 9 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do.

 

Script:

What time is it?

What time is it?

It's three o'clock.

what time is it?

It's three o'clock.

There's a train, there's a train

On Platform A.

 

What time is it?

It's three fifteen.

What time is it?

It's three fifteen.

There's a train, there's a train

On Platform B.

 

What time is it?

It's three thirty.

What time is it?

It's three thirty.

There's a train, there's a train

On Platform C.

 

What time is it?

It's three forty-five.

What time is it?

It's three forty-five.

There's a train, there's a train

On Platform D.

Dịch:

Mấy giờ rồi?

Mấy giờ rồi?

Đó là 3 giờ.

Mấy giờ rồi

Đó là 3 giờ.

Có 1 chuyến tàu, có 1 chuyến tàu.

Từ sân ga A.

 

Mấy giờ rồi?

3 giờ 15.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 15.

Có 1 chuyến tàu , có 1 chuyến tàu.

Trên sân ga B.

 

Mấy giờ rồi?

3 giờ 30.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 30.

Có 1 chuyến tàu, có 1 chuyến tàu.

Trên sân ga C.

 

Mấy giờ rồi?

3 giờ 45.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 45.

Có 1 chuyến tàu, có 1 chuyến tàu.

Trên sân ga D.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác