Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 11 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 7: Where does she work?

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 6 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

lake: hồ

gate: cổng

face: khuôn mặt

plane: máy bay

2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

Open the gate,

The gate, gate, gate,

See the lake,

The lake, lake, lake.

A smile on your face,

Your face, face, face.

Here is a cake,

A cake, cake, cake.

Dịch:

Mở cánh cổng

Cánh cổng, cánh cổng, cánh cổng,

Nhìn thấy cái hồ

Hồ, hồ, hồ

Một nụ cười trên gương mặt của bạn

Mặt của bạn, mặt của bạn, mặt của bạn

Đây là 1 cái bánh

1 cái bánh, bánh, bánh.

3. Read the chant again. Circle the sound a_e

4. Listen and complete the word.

Click here to listen

Script:

1. cake

2. plane

3. gate

4. lake

5. face

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác