Trang chủ
Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 8: It's hot today!

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 8 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1.Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

Script:

What's the weather like? => It's windy.

It's raining.

Put on your sun hat.

Don't put on your coat.

Dịch:

Thời tiết thế nào? => Có gió

Trời đang mưa.

Đội mũ của cháu vào.

Đừng mặc áo khoác.

3. Look and say raining / windy / hot / snowing / sunny

 

Hướng dẫn:

2. It's snowing

3. It's sunny.

4. It's hot.

5. It's raining.

4. Write. Put on / Don't put on / Open / Don't open.

 

1. Open the window.

2. ______ your coat.

3. ______ the window.

4. ______ your hat.

Hướng dẫn:

2. Don't put on

3. Don't open

4. Put on

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác