Trang chủ
Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 77 bài luyện tập chung Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: số...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 76 trang 77 sgk Toán 3

1.Số

Thừa số

324

3

150

4

Thừa số

3

 

4

 

tích

 

972

 

600

 Giải:

Thừa số

324

3

150

4

Thừa số

3

324

4

150

tích

972

972

600

600

 Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) \(684 : 6\);        \(845 : 7\);            c) \(630 : 9\);       d) \(842 : 4\)

Giải

Bài 3. Một cửa hàng có \(36\) máy bơm, người ta đã bán \(\frac{1}{9}\) số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm?

Giải:

Số máy bơm cửa hàng đã bán là:

\(36 : 9 = 4\) (máy bơm)

Số máy bơm còn lại là:

\(36 – 4 = 32\) (máy bơm)

Bài 4.Số

Số đã cho

8

12

20

56

4

Thêm 4 đơn vị

 

 

 

 

 

Gấp 4 lần

 

 

 

 

 

Bớt 4 đơn vị

 

 

 

 

 

Giảm 4 lần

 

 

 

 

 

 Giải:

Số đã cho

8

12

20

56

4

Thêm 4 đơn vị

12

16

24

60

8

Gấp 4 lần

32

48

80

224

16

Bớt 4 đơn vị

4

8

16

52

0

Giảm 4 lần

2

3

5

14

1

Bài 5.Đồng hồ nào có hai kim tạo thành: Góc vuông ? Góc không vuông?

Giải:

Đồng hồ \(A\) có hai kim tạo thành góc vuông

Đồng hồ \(B\) có hai kim tạo thành góc không vuông

Đồng hồ \(C\) có hai kim tạo thành góc không vuông.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác