Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Giải bài tập trang 100 bài so sánh các số trong phạm vi 10000 Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 2. Câu 1: Điền dấu < , > = vào ô trống...

Bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 98 trang 100 sgk Toán 3

Bài 1. Điền dấu < , > = vào ô trống

a) 1942….998                           b)  9650…9651

    1999…2000                               9156….6951

    6742….6722                              1965….1956

    900 + 9…9009                           6591…6591

Giải

a) 1942 > 998                          b)  9650 < 9651

1999 < 2000                            9156 > 6951

6742 > 6722                           1965  > 1956

900 + 9 < 9009                      6591 = 6591

Bài 2. Điền dấu < , > = vào ô trống

a)1 km ..985m                          b)60 phút…1 giờ

600 cm…6m                             50 phút….1 giờ

797mm…1m                            70 phút…1 giờ

Giải

a) 1 km > 985 m (vì 1 km = 1000m , mà 1000m > 985 m)

600 cm = 6 m

979 mm < 1 m (vì 1 m = 1000 mm, mà 797 mm < 1000 mm)

b) 60 phút = 1 giờ

50 phút < 1 giờ

70 phút > 1 giờ

Bài 3. Tìm số lớn nhất trong các số : 4375, 4735, 4537, 4753

Tìm số bé nhất trong các số : 6091, 6190, 6901, 6019

Giải

Số lớn nhất trong các số đã cho là 4753

Số bé nhất trong các số đã cho là 6019

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác