Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Giải bài tập trang 102 bài phép cộng các số trong phạm vi 10000 Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 2.Câu 1: Tính...

Bài 1.

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 2634 + 4848

1825  + 455

b) 5716 + 1749

707 + 5887

Giải              

Bài 3. Đội  một trồng được 3680 cây, đội hai trồng được 4220 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây?

Giải

Số cây cả hai đội trồng được là:

3680 + 4220 = 7900 (cây)

Bài 4. Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD

Giải

Trung điểm của cạnh AB là M

Trung điểm của cạnh CD là P

Trung điểm của cạnh BC là N

Trung điểm của cạnh DA là Q

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác