Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Giải bài tập trang 101 bài luyện tập Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 2. Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm < , > = ...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 99 trang 101 sgk Toán 3

Bài 1 . Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm < , > = 

a) 7766…7676                b)1000g…1 kg

    8453…8435                  950g…1kg

    9102….9120                1 km….1200 m

    5005…4905                100 phút….1 giờ 30 phút

Giải

a) 7766 > 7676                      b)1000g = 1 kg

   8453 > 8435                        950g < 1kg

   9102 < 9120                        1 km < 1200 m

   5005 > 4905                        100 phút > 1 giờ 30 phút (1 giờ 10 phút  = 90 phút)

Bài 2. Viết các số 4208, 4802, 4280, 4082

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Giải

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

4082, 4208, 4280, 4802

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

4802, 4280, 4208, 4082

Bài 3. Viết

Số bé nhất có ba chữ số

Số lớn nhất có ba chữ số

Số bé nhất có bốn chữ số

Số lớn nhất có bốn chữ số

Giải

Số bé nhất có ba chữ số là : 100

Số lớn nhất có ba chữ số : 999

Số bé nhất có bốn chữ số: 1000

Số lớn nhất có bốn chữ số:9999

Bài 4. Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số nào?

Trung điểm của đoạn thẳng CD ứng với số nào?

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác