Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 78 bài làm quen với biểu thức Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau (theo mẫu)...

Bài 1, bài 2 Tiết 77 trang 78 sgk Toán 3

Bài 1.Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau (theo mẫu)

Mẫu : \(284 + 10 = 294\)

Giá trị của biểu thức \(284 +  10\) là \(294\)

a)   \( 125 + 18\)

b)    \(161 – 150\)

c)    \( 21  \times 4\)

d)    \( 48 : 2\)

Giải

a) \(125 + 18 = 143\)

Giá trị của biểu thức \(125 + 18\) là \(143\)

b) \(161 – 150 = 11\)

Giá trị của biểu thức \(161 – 150\) là \(11\)

c) \(21 \times 4 = 84\)

Giá trị của  biểu thức \(21 \times 4\) là \(84\)

d) \(48 : 2 = 24\)

Giá trị của biểu thức \(48 : 2\) là \(24\).

Bài 2. 

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác