Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Điền eo hoặc oeo vào chỗ trống :

1. Điền eo hoặc oeo vào chỗ trống :

- nhà ngh ....                              - cười ngặt ngh....

- đường ngoằn ng....                   -  ng..... đầu

2. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

-  Cùng nghĩa với chăm chỉ......................

-  Trái nghĩa với gần ..............................

-  (Nước) chảy rất mạnh và nhanh :......................

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau :

-  Cùng nghĩa với thuê :....................

-  Trái nghĩa với phạt:.......................

-  Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa :............

TRẢ LỜI:

1. Điền eo hoặc oeo vào chỗ trống :

- nhà nghèo                                - cười ngặt nghẽo

- đường ngoằn ngoèo                 - ngoẹo đầu

2. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc có nghĩa như sau :

-   Cùng nghĩa với chăm chỉ: siêng năng

-   Trái nghĩa với gần : xa

-   (Nước) chảy rất mạnh và nhanh : xiết

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau :

-  Cùng nghĩa với thuê : mướn

-  Trái nghĩa với phạt : thưởng

-  Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa : nướng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác