Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Điền en hoặc oen vào chỗ trống

1. Điền en hoặc oen vào chỗ trống

-   nhanh nh...........

-   sắt h.........gỉ

-   nh......... miệng cười

-    h.........nhát

2. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây :

a) 

trung ....................
chung ....................
trai ....................
chai ....................
trống  ....................
chống ....................

b)

kiên ....................
kiêng ....................
miến ....................
miếng ....................
tiến ....................
tiếng ....................

TRẢ LỜI:

1. Điền en hoặc oen vào chỗ trống

- nhanh nhẹn

- nhoẻn miệng cười

- sắt hoen gỉ

- hèn nhát

2. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây :

a) 

trung trung thu, tập trung, trung lập,...
chung chung sức, chung kết, chung quanh,....
trai ngọc trai, con trai, bạn trai,....
chai chai lì, chai lọ, chai mặt,....
trống  trống vắng, cái trống, chỗ trống,....
chống chống đối, chống gậy, chống trả

b)

kiên kiên nhẫn, kiên cường, kiên quyết,...
kiêng ăn kiêng, kiêng cữ, kiêng dè,...
miến sợi miến, miến gà, làm miến,...
miếng miếng bánh, miếng thịt, miếng trầu,...
tiến tiến lên, tiên tiến, tiến công,...
tiếng tiếng hát, tiếng nói, nổi tiếng,...

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác