Trang chủ
Bình chọn:
3.5 trên 12 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

(1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu đố

1. Điền vào chỗ trống và ghi lời giải câu đố:

a) tr hoặc ch 

Mình .........òn, mũi nhọn

..........ẳng phải bò, .........âu

Uống nước ao sâu

Lên cày ruộng cạn    

Là cái .....

b) iên hoặc iêng

Trên trời có g......... nước trong

Con k..... chẳng lọt, con ong chẳng vào.

Là quả:.....

2. Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

q

 ............... 

2

 ...............

 ............... 

3

  ...............

 ............... 

4

  ...............

 ............... 

5

th

 ............... 

6

 ............... 

tê e-rờ

7

u

 ............... 

8

  ...............

 ............... 

9

  ...............

 ............... 

10

x

 ............... 

11

  ...............

i dài

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống và ghi lời giải câu đố:

a) tr hoặc ch 

Mình tròn, mũi nhọn

Chẳng phải bò, trâu

Uống nước ao sâu

Lên cày ruộng cạn.

Là cái : bút mực

b) iên hoặc iêng

Trên trời có giếng nước trong                                                             

Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.

 Là quả : dừa

2. Viết những chữ cái và tên còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

 Chữ

Tên chữ

1

q

quy

2

r

e-rờ

3

s

ét-sì

4

t

5

th

tê hát

6

tr

tê e-rờ

7

u

u

8

ư

ư

9

v

10

x

ích-xì

11

y

i dài

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác