Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau. Viết kết quả vào bảng ở dưới.

1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau. Viết kết quả vào bảng ở dưới.

a) M : Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan

b) Ngôi nhà như trẻ nhỏ

Lớn lên với trời xanh.

c) Cây pơ-mu đầu dốc

Im như người lính canh

Ngựa tuần tra biên giới

Dừng đỉnh đèo hí vang.

d)   Bà như quả ngọt chín rồi

Càng thêm tuổi tác càng tươi lòng vàng.

Sự vật A

 Từ so sánh

Sự vật B 

M: a) Trẻ em

như

búp trên cành

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

2. Đọc lại bài tập đọc Trận bóng dưới lòng đường (Tiếng Việt 3, tập một, trang 54). Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống.

a)   Chỉ hoạt động chơi bóng của các bạn nhỏ

M: bấm bóng,....

b)   Chỉ thái độ của Quang và các bạn khi vô tỉnh gây ra tai nạn cho cụ già.

M : hoảng sợ,....

3. Tìm và viết lại một số từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài tập làm văn cuối tuần 6 của em :

TRẢ LỜI:

1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau. Viết kết quả vào bảng ở dưới.

a) M: Trẻ em như búp trên cành

   Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.

b)    Ngôi nhà như trẻ nhỏ

        Lớn lên với trời xanh

c)    Cây pơ-mu đầu dốc

       Im như người lính canh

       Ngựa tuần tra biên giới

       Dùng đỉnh đèo hí vang.

d)    như quả ngọt chín rồi

Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng.

Sự vật A

 Tự so sánh

Sự vật B

M: a) Trẻ em

như

búp trên cành

b) Ngôi nhà

như

trẻ nhỏ

c) Cây pơ-mu

như

người lính canh

d) Bà

như

quả ngọt chín rồi

2. Đọc lại bài tập đọc Trận bóng dưới lòng đường (sách Tiếng Việt 3, tập một, trang 54). Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống.

a) Chỉ hoạt động chơi bóng của các bạn nhỏ.

M: bấm bóng, cướp bóng, chuyền bóng, dốc bóng, sút bóng.

b) Chỉ thái độ của Quang và các bạn khi vô tình gây ra tai nạn cho cụ già.

M: hoảng sợ, bỏ chạy, mếu máo, xin lỗi.

3. Tìm và viết lại những từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài tập làm văn cuối tuần 6 của em :

Hoạt động : dậy sớm, chào mẹ, bước.

Trạng thái : náo nức, tự tin.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me