Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Điền vào chỗ trống :

1.  Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

Một nhà ...... àn đơn ....... ơ vách nứa

Bốn bên ...... uối chảy, cá bơi vui

Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa

Ánh đèn khuya còn ...... áng lưng đồi.

b) ươn hoặc ương

Mồ hôi mà đổ xuống v ....

Dâu xanh lá tốt vấn v .... tơ tằm

Cá không an muối cá ....

Con cãi cha mẹ trăm đ.... con hư.

2. Tìm và ghi lại các tiếng trong bài chính tả Vẽ quê hương :

a) Bắt đầu bằng s :...

Bắt đầu bằng x: ....

b)  Có vần ươn: ....

Có vần ương: ....

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

Một nhà sàn đơn vách nứa

Bốn bên suối chảy, cá bơi vui

Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa

Ánh đèn khuya còn sáng lưng đồi.

b) ươn hoặc ương

- Mồ hôi mà đổ xuống vườn

Dâu xanh lá tốt vấn vương tơ tằm.

- Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

2. Tìm và ghi lại các tiếng có trong bài chính tả Vẽ quê hương :

a) Bắt đầu bằng s : sông.

Bắt đầu bằng x : xanh, xóm.

b) Có vần ươn: lượn.

Có vần ương : trường.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác