Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Tìm và viết vào chỗ trống :

1. Tìm và viết vào chỗ trống :

a) Từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

- Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng :................

- Làm cho người khỏi bệnh :..............

- Cùng nghĩa với nhìn :..............

b) Từ chứa tiếng có vần at hoặc ac, có nghĩa như sau :

- Mang vật nặng trên vai :.................

- Có cảm giác cần uống nước :...............

- Dòng nước tự nhiên từ trên cao đổ xuống thấp :...........

2. Tìm và ghi lại các tiếng có trong bài chính tả cảnh đẹp non sông :

a) Bắt đầu bằng ch :.........................

Bắt đầu bằng tr ...............................

b) Có vần ươc ................................

Có vần iêc :.....................................

TRẢ LỜI:

1. Tìm và viết vào chỗ trống :

a) Từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

- Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng : chuối

- Làm cho người khỏi bệnh : chữa

- Cùng nghĩa với nhìn : trông

b) Từ chứa tiếng có vần at hoặc ac, có nghĩa như sau :

- Mang vật nặng trên vai : vác

- Có cảm giác cần uống nước : khát

- Dòng nước tự nhiên từ trên cao đổ xuống thấp : thác

2. Tìm và ghi lại các tiếng có trong bài chính tả Cảnh đẹp non sông :

a) Bắt đầu bằng ch : chảy, chia

Bắt đầu bằng tr : tranh, trùng, trong

b) Có vần ươc : nước.

Có vần iêc : biếc.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác