Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Đọc khổ thơ sau, trả lời câu hỏi.

1. Đọc khổ thơ sau, trả lời câu hỏi.

Con mẹ đẹp sao

Những hòn tơ nhỏ

Chạy như lăn tròn

Trên sân, trên cỏ.

a)   Những từ nào là từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên ?

b)   Hoạt động (chạy) của các chú gà con được miêu tả bằng cách nào ?

2. Đọc các đoạn trích và ghi vào bảng ở dưới tên hoạt động được so sánh với nhau :

a) Con trâu đen lông mượt

Cái sừng nó vênh vênh

Nó cao lớn lênh khênh

Chân đi như đập đất.

b) Cau cao, cao mãi

Tàu vươn giữa trời

Như tay ai vẫy

Hứng làn mưa rơi.

c) Xuồng con đậu quanh thuyền lớn giống như đàn con nằm quanh bụng mẹ. Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng con lại húc húc vào mạn thuyền mẹ như đòi bú tí.

Con vật, sự vật

Hoạt động

Từ so sánh

Hoạt động

a).......................

 

 

 

b).......................

 

 

 

c)........................

 

 

 

3. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu : 

A B
a) Những ruộng lúa cấy sớm (1) huơ vòi chào khán giả
b) Những chú voi thắng cuộc (2) đã trổ bông
c) Cây cầu làm bằng thân dừa (3) lao băng băng trên sông
d) Con thuyền cắm cờ đỏ (4) bắc ngang dòng kênh

4. Chọn từ ngữ thích hợp (té nước vào mặt, hất tung mọi vật trên mặt đất, dạo khúc nhạc vui) điền vào chỗ trống để tạo câu văn có ý so sánh :

a) Ve kêu ra rà như................................

b) Mưa rơi xối xả như.............................

c) Gió thổi ào ào như..............................

TRẢ LỜI:

1. Đọc khổ thơ sau, trả lời câu hỏi.

Con mẹ đẹp sao

Những hòn tơ nhỏ

Chạy như lăn tròn

Trên sân, trên cỏ.

a) Những từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên: chạy, lăn

b) Hoạt động (chạy) của các chú gà con được miêu tả bằng cách: so sánh những chú gà giống như những hòn tơ nhỏ chạy lăn tròn trên sân

2. Đọc các đoạn trích và ghi vào bảng ở dưới tên hoạt động được so sánh với nhau :

Con vật, sự vật

Hoạt động

Từ so sánh

Hoạt động

a) Con trâu

đi

như

đập đất

b) Tàu cau

vươn

như

vẫy

c) Xuồng con

húc húc

giống như, như

đòi bú tí

3. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu : 

a - 2, b - 1, c - 4, d - 3

4. Chọn các từ ngữ thích hợp (té nước vào mặt, hất tung mọi vật trên mặt đất, dạo khúc nhạc vui) điền vào chỗ trống để tạo thành câu văn có ý so sánh :

a) Ve kêu ra rả như dạo khúc nhạc vui.

b) Mưa rơi xối xả như té nước vào mặt.

c) Gió thổi ào ào như hất tung mọi vật trên mặt đất.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác