Trang chủ
Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống :

1. Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống :

con s.............                                 mặc quần s.......

cần cẩu m......... hàng kéo              xe rơ-m............

2. Viết lời giải câu đố vào chỗ trống trong bảng :

a)   Để nguyên - giúp bác nhà nông

Thêm huyền - ấm miệng cụ ông, cụ bà.

Thêm sắc từ lúa mà ra

Đố bạn đoán được đó là chữ chi ?

Là các chữ : ...............    

b)   Quen gọi là hạt

      Chẳng nở thành cây

      Nhà cao nhà đẹp

      Dùng tôi để xây.   

Là hạt:..................

TRẢ LỜI:

1. Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống :

con sóc                                           mặc quần soóc

cần cẩu móc hàng kéo                     xe rơ-moóc

2. Viết lời giải câu đố vào chỗ trống trong bảng :

a)   Để nguyên - giúp bác nhà nông

Thêm huyền - ấm miệng cụ ông, cụ bà.

Thêm sắc từ lúa mà ra

Đố bạn đoán được đó là chữ chi ? 

Là: 1. trâu 

      2. trầu

      3. trấu         

b)   Quen gọi là hạt

      Chẳng nở thành cây

      Nhà cao nhà đẹp

      Dùng tôi để xây.   

Là hạt: hạt cát

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác