Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

Điền vào chỗ trống :

1. Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n

hạ... ệnh,                         ....ộp bài,                 hôm ....ọ

b) an hoặc ang

đ..... hoàng ,                      đ.......ông ,             s....... loáng

2. Viết chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

1

a

a

2

 .............

á

3

 .............

4

b

 .............

5

c

 .............

6

 .............

xê hát

7

d

 .............

8

đ

 .............

9

e

 .............

10

ê

 .............

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n

hạ lệnh                           nộp bài                     hôm n

b) an hoặc ang

đàng hoàng                     đàn ông                    sáng loáng

2. Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

ch

xê hát

7

d

8

đ

đê

9

e

e

10

ê

ê

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác