Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Viết vào chỗ trống 3 từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em.

1. Viết vào chỗ trống 3 từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em.

2. Sắp xếp các từ ở 3 nhóm sau thành câu theo mẫu:

(1)

(2)

(3)

anh

khuyên bảo

anh

chị

chăm sóc

chị

em

trông nom

em

chị em

giúp đỡ

nhau

anh em

 

 

Ai

làm gì ?

M : Chị em

giúp đỡ nhau.

3. Điền vào □ dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi:

Bé nói với mẹ :

- Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà □

Mẹ ngọc nhiên :

- Nhưng con đỡ biết viết đâu □

Bé đáp :

Không sao, mẹ ạ ! Bạn Hà cùng chưa biết đọc □ 

TRẢ LỜI:

1. Viết vào chỗ trống 3 từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em:

đùm bọc, thương yêu, quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ, chăm sóc, chiều chuộng, sẻ chia,...

2. Sắp xếp các từ ở 3 nhóm sau thành câu theo mẫu:

(1)

(2)

(3)

anh

khuyên bảo

anh

chị

chăm sóc

chị

em

trông nom

em

chị em

giúp đỡ

nhau

anh em

 

 

Ai

làm gì ?

M : Chị em

giúp đỡ nhau.

- Anh khuyên bảo em.

- Anh em khuyên bảo nhau.

- Chị chăm sóc em.

- Chị em chăm sóc nhau.

- Anh em giúp đỡ nhau.

- Chị trông nom em.

- Anh trông nom em.

- Chị khuyên bảo em.

3. Điền vào ô trống dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi:

Bé nói với mẹ :

- Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà.

Mẹ ngạc nhiên :

- Nhưng con đã biết viết đâu?

Bé đáp:

- Không sao, mẹ ạ ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me