Trang chủ
Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 2: Playtime!

Giải bài tập Lesson Two: Grammar Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

 

 Script:

This is my bag.

This is your doll.

Is this your teddy bear? No, it isn't.

Is this your teddy bear? Yes, it is.

Dịch:

Đây là cặp của tôi.

Đây là búp bê của bạn.

Đây là gấu teddy của bạn sao? Không, không phải.

Đây là gấu của bạn sao? Vâng, đúng vậy.

3. Look and say. my / your

Hướng dẫn:

2. This is my bag.

3. This is your car.

4. Write. yes, it is. / No, it isn't.

Hướng dẫn:

2. Yes, is is.

3. No, it isn't.

4.Yes, it is.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me