Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái:

1. Viết các tiếng:

Bắt đầu bằg g

Bắt đầu bằng gh

M : gà, ......................

M : ghi, .............

2. Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái:

1).........   2) ...........   3) ........... 4) .........   5) ............

TRẢ LỜI:

1. Viết các tiếng:

Bắt đầu bằng g

Bắt đầu bằng gh 

M : gà, gương, gạch, gỗ, gầy, gầm, gù, gan, gần, gắng

M : ghi, ghế; ghé, ghê, ghét

 

2. Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái:

An,   Bắc,   Dũng,   Huệ,   Lan.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me