Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Điền ng hoặc ngh:

1. Điền ng hoặc ngh 

.......ười cha, con ........é,  suy ........ĩ, .........on miệng

2. Điền vào chỗ trống :

a) tr hoặc ch :

con .......ai, cái ........ai, .......ồng cây, .........ồng bát

b  at hoặc ac :

bãi c....., c..... con, lười nh...., nhút nh......

TRẢ LỜI:

1. Điền ng hoặc ngh:

người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng

2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

con trai, cái chai, trồng cây, chồng bát

b) at hoặc ac

bãi cát, các con, lười nhác, nhút nhát

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me