Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Điền iê, yê hoặc ya vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

1. Điền iê, yê hoặc ya vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

Đêm đã khu....... .Bốn bề .......n tĩnh. Ve đã lặng .......n vì mỏi mệt và gió cũng thôi trò chu.....n cùng cây. Nhưng từ

gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra t......ng võng kẽo kẹt, t.......ng mẹ ru con.

2.

a) Viết vào chỗ trống những tiếng bắt đầu bằng gi, bằng r mà em tìm được trong bài thơ Mẹ (Tiếng Việt 2, tập một, trang 101):

gi: ..........................................

r: ............................................

b) Viết vào chỗ trống những tiếng có dấu hỏi, dấu ngã mà em tìm được trong bài thơ Mẹ:

dấu hỏi: .................................

dấu ngã: .................................

TRẢ LỜI:

1. Điền iê, yê hoặc ya vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

Đêm đã khuya. Bốn bề n tĩnh. Ve đã lặngn vì mệt và gió cũng thôi trò chuyện cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra tiếng võng kẽo kẹt, tiếng mẹ ru con.

2.

a) Viết vào chỗ trống những tiếng bắt đầu bằng gi, bằng r mà em tìm được trong bài thơ Mẹ (sách Tiếng Việt 2, tập một, trang 101 ) :

gi: gió, giấc

r: rồi, ru

b) Ghi vào chỗ trống những chữ có dấu hỏi, dấu ngã em tìm được trong bài thơ Mẹ :

Dấu hỏi: cả, chẳng, ngủ, của

Dấu ngã: cũng, vẫn, kẽo, võng, những, đã

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me