Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Điền c hoặc k vào chỗ trống:

1. Điền c hoặc k vào chỗ trống:

con ........á, con ........iến, cây ...... ầu, dòng ........ ênh

2. Điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

......o sợ, ăn......o, hoa .......an, thuyền .......an

b) nghỉ hoặc nghĩ

.......... học, lo ........, ........ ngơi, ngẫm ...........

TRẢ LỜI:

1. Điền c hoặc k vào chỗ trống:

con cá, con kiến, cây cầu, dòng kênh

2. Điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

lo sợ, ăn no, hoa lan, thuyền nan

b) nghỉ hoặc nghĩ

nghỉ học, lo nghĩ, nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me