Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

HỆ SINH THÁI

Giải bài tập trắc nghiệm trang 98 chương VII Hệ sinh thái Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 8: Mật độ quần thể không cố định mà thay đổi...

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

8. Mật độ quần thể không cố định mà thay đổi

A. theo mùa, theo năm và chu kì sống của sinh vật.

B. phụ thuộc vào nguồn sống (thức ăn, nơi ở...).

C. phụ thuộc vào những biến động bất thường của môi trường và những kẻ săn mồi.       

D. cả A, B và C.

9. Ý nào sau đây không đúng với khái niệm quần thể ?

A. Nhóm cá thể cùng loài trong cùng một không gian sống vào một thời điểm nhất định.

B. Nhóm sinh vật được tập hợp ngẫu nhiên, nhất thời.

C. Có khả năng sinh sản tạo ra các thế hệ mới.

D. Có quan hệ với môi trường sống.

10. Quan sát hình vẽ sau, cho biết đây là dạng tháp tuổi nào ?

 

A. Dạng phát triển.

B. Dạng ổn định.

C. Dạng giảm sút.

D. Không dạng nào cả.

11. Khi nguồn thức ăn dồi dào, số lượng cá thể của quần thể trên một đơn vị diện tích hay trong một đơn vị thể tích sẽ

A. giảm.                                              B. ổn định.

C. tăng.                                               D. lúc tăng, lúc giảm theo hình sin.

12. Khi thời tiết ấm áp và độ ẩm không khí cao (ví dụ vào các tháng mùa mưa trong năm) thì số lượng muỗi sẽ

A. giảm.                                                B. ổn định.

C. tăng.                                                 D. lúc tăng, lúc giảm theo hình sin.

13. Các cá thể trong một quần thể động vật có vú (thú) cạnh tranh với nhau

A. về thức ăn.                                        B. về chỗ ở.

C. con cái giữa các con đực.                    D. cả A, B và C.

14. Trong nội bộ một quần thể thú rừng, các cá thê có những mối quan hệ nào sau đây ?            ,

A. Hỗ trợ.                                             B. Cạnh tranh.

C. Cộng sinh.                                        D. Cả A và B.

Lời giải:

8

9

10

11

12

13

14

D

B

A

C

C

D

D

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác