Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

HỆ SINH THÁI

Giải bài tập trắc nghiệm trang 102 chương VII Hệ sinh thái Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 35: Các sinh vật trong quần xã gắn bó với nhau bởi nhiều mối.......... (1)......, trong đó...

Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

35. Các sinh vật trong quần xã gắn bó với nhau bởi nhiều mối.......... (1)......, trong đó quan hệ......... (2).......có vai trò quan trọng được thể hiện qua chuỗi và lưới thức ăn. Một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm 3 thành phần chủ yếu là sinh vật sản xuất,................(4)...........   

36. Khi mật độ quần thể tăng lên quá cao dẫn tới thiếu thức ăn, nơi ở, phát sinh nhiều bệnh tật, nhiều cá thể bị chết. Khi đó,........................... quần thể được điều chỉnh trở về trạng thái cân bằng.

37. Trong tự nhiên, một loài sinh vật không chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà đồng thời còn tham gia vào chuỗi thức ăn khác. Chuỗi thức ăn là một dãy các sinh vật có quan hệ .....................với nhau.

Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp và ghi kết quả ghép vào cột C.

38.

Các nhóm tuổi (A)

Ý nghĩa sinh thái (B)

 

Kết quả ghép (C)

1. Nhóm tuổi

trước sinh sản

2. Nhóm tuổi

sinh sản

3. Nhóm tuổi

sau sinh sản

 

a) Có vai trò quyết định mức sinh

sản của quần thể

b) Không có ảnh hưởng tới sự

phát triển của quần thể

c) Có vai trò chủ yếu là làm tăng

trưởng khối lượng và kích thước

quần thể

1..............

 

2..............

 

3..............

 

 

39.

Các chỉ số đánh giá (A)

Thể hiện (B)

 

Kết quả ghép (C)

1. Độ đa dạng

2. Độ nhiều

3. Độ thường gặp

4. Loài ưu thế

5. Loài đặc trưng

a) Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do số lượng, cỡ lớn ... hoặc do hoạt động của loài có tác động lớn đến các loài khác và môi trường

b) Tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát

c) Mật độ cá thể của từng loài

trong quần xã

d) Loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác

e) Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã

1..................

2..................

3....................

4...................

5................... 

Lời giải:

35.    1. quan hệ ; 2. dinh dưỡng ; 3. sinh vật tiêu thụ ; 4. sinh vật phân giải.

36.    mật độ

37.    dinh dưỡng

38.   1c ; 2a ; 3b.

39.   1e ; 2c ; 3b ; 4a ; 5d.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác