Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Giải bài tập trắc nghiệm trang 138 chương IX Bảo vệ môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 43: Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau....

Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

43.

-    Tài nguyên không tái sinh là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị ............(1) .......... (than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên...).

-     Tài nguyên tái sinh là dạng tài nguyên khi sử dụng ............(2)............sẽ có điều kiện phát triển phục hối (đất, nước, sinh vật).

44. 

-     Bảo vệ các khu rừng hiện có, kết hợp với trồng cây, gây rừng là biện pháp rất quan trọng nhằm.......... (1)..... và..............(2)........ môi trường đang bị suy thoái.

-     ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn các nguồn gen quý hiếm và lai tạo các giống sinh vật có năng suất cao, phẩm chất tốt là việc làm cần thiết và có hiệu quả để ..........(3)......... thiên nhiên.

Lời giải:

43. 1. cạn kiệt;  2. hợp lí.

44. 1 và 3. bảo vệ ; 2. khôi phục

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác