Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

HỆ SINH THÁI

Giải bài tập trắc nghiệm trang 100 chương VII Hệ sinh thái Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 22: Dấu hiệu để nhận biết một quần xã là...

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

22. Dấu hiệu để nhận biết một quần xã là

A. tập hợp nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau.

B. các quần thể khác loài đó cùng sống trong một không gian xác định, có cùng lịch sử phát triển lâu dài.

C. các quần thể khác loài đó có quan hệ mật thiết và gắn bó với nhau.

D. cả A, B và C.

23. Độ đa dạng của một quần xã được thể hiện ở

A. số lượng cá thể nhiều.

B. mật độ cá thể cao.  

C. số lượng loài phong phú.

D. đầy đủ 3 loại sinh vật: sản xuất, tiêu thụ và phân giải.

24. Dấu hiệu nào sau đây có ở quần xã mà không cổ ở quần thể ?

A. Tỉ lệ giới tính.                                      B. Mật độ.

C. Thành phần nhóm tuổi.                        D. Độ nhiều.

25. Trong quần xã sinh vật, giữa các sinh vật khác loài thường có những mối quan hệ nào sau đây ?

A. Quan hệ hỗ trợ.                                  B. Quan hộ đối địch,

C. Không có mối quan hệ nào.                 D. Cả A và B.

26. Vai trò của khống chế sinh học trong quần xã là gì ?

A. Làm tăng số lượng cá thể trong quần xã.

B. Làm giảm số lượng cá thể trong quần xã.

C. Làm tăng độ nhiều và độ phong phú của quần xã.

D. Đảm bảo sự cân bằng sinh học trong quần xã.

27. Một hệ sinh thái bao gồm thành phần nào sau đây ?

A. Thành phần vô sinh.

B. Thành phần hữu sinh.

C. Động vật, thực vật và vi sinh vật.

D. Cả A và B.

28. Sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất trong một chuỗi thức ăn ?

A. Thực vật.                                                  B. Động vật.

C. Vi sinh vật.                                               D. Cả A và B.

Lời giải:

22

23

24

25

26

27

28

D

C

D

D

D

D

A

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác