Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Giải bài tập trắc nghiệm trang 135 chương IX Bảo vệ môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 22: Việc khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã là mối quan tâm của...

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

22. Việc khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã là mối quan tâm của

A. các nhà khoa học, các chuyên gia về môi trường và mọi người dân.

B. của các nước nghèo

C. của các nước giàu.

D. cả A, B và C.

23. Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh có tác dụng gì ?

A. Tăng độ màu mỡ cho đất.

B. Tăng năng suất cây trồng.

C. Không gây bệnh cho người và động vật.

D. Cả A, B và C.

24. Tài nguyên nào sau đây được bảo vệ sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các tài nguyên sinh vật khác ?

A. Động vật.                                            B. Rừng.

C. Khoáng sản                                          D. Không phải A và B.

25. Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên là như thế nào ?

A. Đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện tại.

B. Duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau.

C. Không gây ô nhiễm môi trường, duy trì đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.

D. Cả A, B và C.

26. Các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước khác biệt nhau bởi

A. đặc tính vật lí.                B. đặc tính hoá học.                 C. đặc tính sinh học.                    D. cả A, B và C.

27. Các hệ sinh thái trên cạn gồm

A. các hệ sinh thái rừng.

B. các hệ sinh thái thảo nguyên, hoang mạc, núi đá vôi.

C. các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng.

D. cả A, B và C.

28. Hệ sinh thái nào cung cấp lương thực, thực phẩm và nhiều loại nguyên liệu cho công nghiệp ?

A. Các hệ sinh thái thảo nguyên.

B. Các hệ sinh thái nước mặn.

C. Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng.

D. Các hệ sinh thái nước ngọt.

Lời giải:

22

23

24

25

26

27

28

D

D

B

D

D

D

C

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác