Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Giải bài tập trắc nghiệm trang 137 chương IX Bảo vệ môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 36: Luật Bảo vệ môi trường nghiêm cấm...

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

36. Luật Bảo vệ môi trường nghiêm cấm

A. khai thác rừng bừa bãi.

B. săn bắt động vật hoang dã.

C. đổ chất thải độc hại ra môi trường.

D. cả A, B và C.

37. Việc thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường ở nước ta là góp phần

A. bảo vộ sức khoẻ con người.

B. phát triển bền vững.

C. bảo vệ môi trường trong khu vực và toàn cầu.

D. cả A, B và C.

38. Chương II của Luật Bảo vệ môi trường có nội dung nào sau đây ?

A. Phòng chống suy thoái môi trường.

B. Phòng chống ô nhiễm môi trường.

C. Phòng chống sự cố môi trường.

D. Cả A, B và C.                                         

39. Chương III của Luật Bảo vệ môi trường có nội dung nào sau đây ?

A. Khắc phục suy thoái môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường.

B. Khắc phục ô nhiễm môi trường, khắc phục sự cố môi trường.

C. Khắc phục suy thoái môi trường, khắc phục sự cố môi trường.

D. Khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường.

40. Câu nào sai trong các câu sau :

A. Luật Bảo vệ môi trường có quy định cấm nhập khẩu chất thải vào Việt Nam

B. Các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghiệp thích hợp để không gây ô nhiễm môi trường.

C. Bảo vệ môi trường không là trách nhiệm của học sinh.

D. Cần khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên để phát triẽr bền vững.

41. Bảo vệ môi trường là vấn đề cấp thiết có liên quan đến các vấn đề về

A. xã hội.                                                      B. kinh tế.

C. giáo dục.                                                   D. cả A, B và C.

42. Câu nào sai trong các câu sau ?

A. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái ; khai thác và dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. ,

B. Cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam.

C. Mọi người có trách nhiệm thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường.

D. Học sinh còn đang đi học nên không có trách nhiệm góp phần bảo vệ môi trường.

Lời giải:

36

37

38

39

40

41

42

D

D

D

D

C

D

D

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác