Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

HỆ SINH THÁI

Giải bài tập trắc nghiệm trang 99 chương VII Hệ sinh thái Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 15: Ý nào sau đây là không đúng khi nói về quần thể người ?...

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

15. Ý nào sau đây là không đúng khi nói về quần thể người ?

A. Quần thể người có những đặc điểm mà quần thể sinh vật khác không có như các đặc điểm về kinh tế - xã hội.

B. Quần thể người cũng có những đặc điểm sinh học như các quần thể sinh vật khác.

C. Con người có khả năng khai thác tự nhiên một cách hợp lí để phát triển bền vững.

D. Mật độ quần thể người không thay đổi theo thời gian và không gian.

16. Nhóm tuổi sinh sản và lao động trong quần thể người là

A. từ sơ sinh đến dưới 15 tuổi.

B. từ 15 tuổi đến 50 tuổi.

C. từ 15 tuổi đến 64 tuổi. 

D. từ 18 tuổi đến 60 tuổi.

17. Trong ba tháp dân số dưới đây, dạng tháp nào là dạng tháp dân số trẻ ?

                                  Nhóm tuổi                                                       Nhóm tuổi                                             Nhóm tuổi

 

A. Dạng a.                                                   B. Dạng b.

C. Dạng c.                                                    D. Không dạng nào.

18. Quần thể người có những đặc điểm nào sau đây mà quần thể sinh vật khác không có ?

A. Tỉ lệ giới tính.                                         B. Thành phần nhóm tuổi.

C. Mật độ.                                                   D. Kinh tế - xã hội.

19. Đặc điểm về kinh tế - xã hội chỉ có ở quần thể người mà không có ở quần thể sinh vật khác vì

A. con người có tư duy.

B. con người có lao động.

C. con người có khả năng cải tạo thiên'nhiên.

D. cả A, B và C.

20. Việc tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến tình trạng nào sau đây ?

A. Thiếu lương thực, thực phẩm ; thiếu chỗ ở, thiếu trường học, bệnh viện.

B. Chặt phá rừng, ô nhiễm môi trường.

C. Kinh tế kém phát triển, chất lượng cuộc sống không được nâng cao.

D. Cả A, B và C.

21. Phát triển dân số hợp lí là

A. số con sinh ra phù hợp với khả năng nuôi dưỡng và chăm sóc của gia đình và xã hội.

B. dân số tăng hài hoà với sự phát triển kinh tế - xã hội.

C. phù hợp với điều kiện về tài nguyên và môi trườns của đất nước.

D. cả A, B và C.

Lời giải:

15

16

17

18

19

20

21

D

C

A

D

D

D

D

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác