Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Giải bài tập trắc nghiệm trang 132 chương IX Bảo vệ môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 8: Khi có thực vật bao phủ, đất sẽ...

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

8. Khi có thực vật bao phủ, đất sẽ

A. không bị khô hạn.

B. không bị xói mòn.

C. tăng độ màu mỡ.

D. cả A, B và C.

9. Trồng cây, gây rừng có tác dụng gì trong việc bảo vệ tài nguyên nước ?

A. Tăng lượng nước bốc hơi, tạo điều kiện thuận lợi cho tuần hoàn nước trên Trái Đất.

B. Duy trì và giữ lượng nước ngầm.

C. Hạn chế dòng chảy khi mưa to.

D. Cả A, B và C.

10. Tài nguyên thiên nhiên là

A. nguồn sống của con người.

B. vật chất đang tồn tại trong tự nhiên.

C. nguồn vật chất có sẵn và vô hạn trong tự nhiên.

D. nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng được trong cuộc sống.

11. Rừng thuộc dạng tài nguyên nào ?

A. Tài nguyên tái sinh.

B. Tài nguyên không tái sinh.

C. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

D. Không thuộc loại nào nêu trên.

12. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là

A. chỉ sử dụng tài ngụyên tái sinh.

B. chỉ sử dụng tài nguyên không tái sinh.

C. chỉ sử dụng năng lượng sạch.

D. sử dụng tiết kiệm và hợp lí để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện tại, đồng thời duy trì lâu dài nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau.

13. Câu nào không có liên quan khi nói về tài nguyên sinh vật ?

A. Tài nguyên sinh vật là tài nguyên tái sinh.

B. Săn bắt động vật hoang dã là vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

C. Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc là góp phần tăng thêm nơi sống của nhiều loài động vật.

D. Đồng, chì, nhôm, sắt và nhiều loại khoáng sản khác là tài nguyên thiên nhiên mà con người đã khai thác từ lâu.

14. Nhận xét câu sau : Sự sống của con người và mọi sinh vật trên Trái Đất đều phụ thuộc vào nước.

A. Đúng.

B. Sai.

C. Không có ý kiến gì.

D. Đúng một phần. 

Lời giải:

8

9

10

11

12

13

14

D

D

D

A

D

D

A

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác