Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

CON NGƯỜI, DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG

Giải bài tập trắc nghiệm trang 113 chương VIII Con người, dân số và môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 7: Điểm mốc của thời đại văn minh công nghiệp là...

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

7. Điểm mốc của thời đại văn minh công nghiệp là

A. thế kỉ XV.                                                 B. thế kỉ XVI.

C. thế kỉ XVII.                                               D. thế kỉ XVIII

8. Trong thời đại văn minh công nghiệp, hoạt động nào sau đây tác động đến môi trường ?

A. Nền nông nghiệp cơ giới hoá tạo ra nhiều vùng trồng trọt lớn.

B. Công nghiệp khai khoáng, sản xuất hoá chất, phân bón, thuốc trừ sâu.

C. Quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ.

D. Cả A, B và C.

9. Các giống vật nuôi, cây trồng được con người tích luỹ, lai tạo và nhân giống trong thời kì

A. nguyên thuỷ.

B. xã hội nông nghiệp.

C. xã hội công nghiệp.

D. cả B và C.

10. Tác động lớn nhất của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên là gì ?

A. Phá huỷ thảm thực vật.

B. Tạo giống vật nuôi, cây trồng mới.

C. Săn bắn nhiều loài động vật.

D. Phục hồi và trồng rừng mới.

11. Những hoạt động nào của con người đã và đang làm suy giảm tài nguyên nước ?

A. Phá rừng lấy gỗ, lấy đất định cư và trồng trọt, chăn nuôi.

B. Sử dụng nước lãng phí.

C. Gây ô nhiễm môi trường nước.

D. Cả A, B và C.

12. Phá rừng lấy gỗ, lấy đất trồng trọt, chăn nuôi, lấy đất dịnh cư và quá trình đô thị hoá đã dẫn tới hậu quả nào sau đây ?

A. Làm mất đi nhiều loài sinh vật, mất nơi ở của động vật.

B. Gây ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, thay đổi khí hậu.

C. Làm nguồn nước bị cạn kiệt, gây xói mòn, thoái hoá đất, gây lũ lụt...

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

7

8

9

10

11

12

D

D

D

A

D

D

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác