Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

CON NGƯỜI, DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG

Giải bài tập trắc nghiệm trang 116 chương VIII Con người, dân số và môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 19: Các chất CO, C02 , S02, NỌ2 là...

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

19. Gác chất CO, C02 , S02, NỌ

A. các chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường.

B. các chất thải lỏng gây ô nhiễm môi trường.

C. các chất thải khí gây ô nhiễm môi trường.

D. các chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường.

20. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là gì ?

A. Cháy rừng.

B. Thải khói, khí độc từ các nhà máy ra không khí.

C. Sử dụng phương tiện giao thông và đun nấu trong gia đình.

D. Cả A, B và C.

21. Hiện tượng tự nhiên gây ô nhiễm không khí là

A. cháy rừng.

B. núi lửa.

C. sự phân huỷ xác động, thực vật.

D. cả A, B và C.

22. Quan sát hình vẽ sau và cho biết : các chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học thường được tích tụ trong môi trường nào ?

 

A. Môi trường không khí, môi trường nước.

B. Môi trường đất, môi trường sinh vật.

C. Chỉ môi trường đất, môi trường nước.

D. Cả A và B.

23. Nguồn gây ô nhiễm phóng xạ từ đâu ?

A. Chất thải từ các công trường khai thác chất phóng xạ.

B. Chất thải từ các nhà máy điện nguyên tử, hạt nhân hoặc các chất phóng xạ bị rò rỉ từ các nhà máy này.

C. Hậu quả các vụ thử vũ khí hạt nhân và vũ khí nguyên tử.

D. Cả A, B và C.

24. Chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường có nguồn gốc từ các hoạt động nào sau đây của con người ?

A. Sản xuất công nghiệp và nông nghiệp

B. Sinh hoạt hằng ngày.

C. Hoạt động y tế ( bông, băng, kim tiêm ,... đã dùng)

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

19

20

21

22

23

24

C

D

D

D

D

D

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác