Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

CON NGƯỜI, DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG

Giải bài tập trắc nghiệm trang 117 chương VIII Con người, dân số và môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 25: Nguyên nhân chủ yếu của ô nhiễm do sinh vật gây bệnh là gì ?...

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau : 

25. Nguyên nhân chủ yếu của ô nhiễm do sinh vật gây bệnh là gì ?

A. Không thu gom và xử lí các chất thải như phân, rác, xác chết động vật tạo môi trường thuận lợi cho sinh vật gây bệnh phát triển.

B. Không xử lí nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư và từ các bệnh viện trước khi đưa vào hệ thống thoát nước chung.

C. Ý thức bảo vệ môi trường kém của con người.

D. Cả A, B và C.

26. Câu nào sai trong các câu sau :

A. Hiện nay, ô nhiễm môi trường là vấn đề toàn cầu mà tất cả các nước đều quan tâm.

B. Ô nhiễm môi trường chủ yếu do con người gây ra.

C. Vấn đề ô nhiễm môi trường không là mối quan tâm của học sinh lớp 9.

D. Nếu thu gom và xử lí rác thải hợp lí sẽ hạn chế ô nhiễm môi trường.

27. Quan sát hình sau đây và cho biết cách phòng tránh bệnh giun sán tốt nhất là gì?

A. Dùng thuốc khi bị nhiễm giun sán.

B. Giữ gìn vệ sinh môi trường trong sạch.

C. Giữ gìn vệ sinh ăn uống.

D. Cả B và C.

28. Nguyên nhân gây ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau quả là

A. người trồng rau đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách.

B. người trồng rau đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá liều lượng.

C. người ăn rau không thực hiện tốt việc “ăn sạch".

D. Cả A, B và C.

29. Để hạn chế ô nhiễm không khí cần phải

A. trồng cây gây rừng, bảo tồn và duy trì các rừng đặc chủng, rừng đầu nguồn, các khu sinh thái...

B. lắp đặt các thiết bị lọc khí thải từ các nhà máy, thu gom và xử lí rác đúng quy cách.

C. tăng cường sử dụng năng lượng sạch : mặt trời, gió, sóng biển...

D. cả A, B và C.

30. Để hạn chế ô nhiễm môi trường nước cần phải

A. xây dựng các khu xử lí nước thải công nghiệp và sinh hoạt.

B. thu gom, chôn lấp và xử lí rác thải các loại đúng cách.

C. giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

D. cả A, B và C.

31. Để hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải rắn, cần phải

A. xây dựng các nhà máy xử lí chất thải rắn.

B. thu gom, chôn lấp và xử lí rác thải các loại đúng cách.

C. giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

D. cả A, B và C.

32. Biện pháp tốt nhất để hạn chế ô nhiễm môi trường là

A. sử dụng các kĩ thuật tiên tiến giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường.

B. giáo dục và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của tất cả mọi người.

C. trồng cây, gây. rừng.

D. thu gom và xử lí tốt rác và nước thải.

Trả lời:

25

26

27

28

29

30

 31

 32

D

C

D

D

D

D

 D

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác