Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

CON NGƯỜI, DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG

Giải bài tập trắc nghiệm trang 119 chương VIII Con người, dân số và môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 33: Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau....

Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

33. Tác động lớn nhất của con người đối với môi trường là : làm mất nhiều .........(1)......... sinh vật, làm suy giảm các .......(2).......hoang dã, làm mất ...........(3).........sinh thái. Con người đã và đang nỗ lực ...........(4)........... và cải tạo môi trường

tự nhiên.

34. Hậu quả của ô nhiễm môi trường là làm ảnh hưởng đến.......... (1)....... và gây nhiều bệnh tật cho con người và sinh vật. Cần tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao ...........(2)......... và ...........(3)........ của mọi người về phòng chống ô nhiễm môi trường.

35. Các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, diệt nấm dùng không đúng cách và dùng quá liều lượng sẽ có ảnh hưởng bất lợi tới toàn bộ ................... và ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.

36. Quá trình đốt cháy các nhiên liệu trong công nghiệp, trong giao thông vận tải cũng như trong đun nấu hằng ngày đã thải vào không khí nhiều loại khí .................... đối với con người và các sinh vật khác.

Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp và ghi kết quả ghép vào cột C.

37.                                                                                                                                                                    

 

Thời kì phát triển

xã hội (A)

Tác động của con ngừờỉ tới môi trường (B)

Kết quả ghép

(C)

1. Nguyên thuỷ

2. Xã hội nông nghiệp

3. Xã hội công nghiệp

a)   Phá rừng lấy đất trồng trọt và chăn thả gia súc

b)   Phát triển công nghiệp khai khoáng, công nghiệp hoá chất....

c)   Săn bắt động vật và hái lượm

d)   Lấy đất rừng để định cư và sản xuất nông nghiệp

e)   Quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh và dân số cũng gia tăng nhanh

g) Dùng lửa làm chín thức ăn, xua đuổi và săn bắt động vật

1

2...........

3............

 
 
Lời giải:
 
33. 1. loài ; 2. hệ sinh thái ; 3. cân bằng ; 4. bảo vệ.

34. 1. sức khoẻ ; 2. hiểu biết ; 3. ý thức.

35. hệ sinh thái

36. độc hại

37. 1. c, g ; 2. a, d ; 3. b, e. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác