Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LỆU

Giải bài tập trang 48 bài 38 Axetilen Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 38.5: Tính khối lượng khí C2H2 thu được khi cho 128 gam CaC2 tác dụng hết với H20....

Bài 38.5 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

38.5.   Tính khối lượng khí C2H2 thu được khi cho 128 gam CaC2 tác dụng hết với H20.

Trả lời                        

Theo phương trình hoá học số mol CaC2 = số mol C2H2.

\( \Rightarrow {n_{{C_2}{H_2}}} = {{128} \over {64}} = 2(mol) \Rightarrow {m_{{C_2}{H_2}}} = 26 \times 2 = 52(gam)\)


Bài 38.6 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

38.6.  Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 có thể tích 6,72 lít (đktc) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thấy khối lượng bình đựng Ca(OH)2 tăng thêm 33,6 gam đồng thời có m gam kết tủa. Xác định thành phần % thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp và tính m.

Trả lời                               

Gọi số mol C2H2 và C2H4 trong hỗn hợp là x, y.

Ta có x + y =\({{6,72} \over {22,4}}\) = 0,3 (mol).

2C2H2 + 502 —--->4C02 + 2H20

C2H4 + 302 —----> 2C02 + 2H20

Theo phương trình hoá học của phản ứng cháy, ta có :

\({n_{C{O_2}}} = 2x + 2y \to {m_{C{O_2}}} = 44(2x + 2y)\)

\({n_{{H_2}O}} = x + 2y \to {m_{{H_2}O}} = 18(x + 2y)\)

Theo đề bài, khối lượng bình Ca(OH)2 tăng lên chính là khối lượng của C02 và H20. Vậy :

\({m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} = 44(2x + 2y) + 18(x + 2y) = 33,6(gam)\)

Ta có các phương trình : x + y      = 0,3

                         106x + 124y =33,6

Giải ra ta được : x = 0,2 ; y = 0,1.

\( \Rightarrow \% {V_{{C_2}{H_2}}} = {{0,2 \times 22,4} \over {6,72}} \times 100\%  = 66,67\% \)

\(\% {V_{{C_2}{H_4}}} = 33,33\% \)

\({n_{C{O_2}}} = 2(x + y) = 0,6(mol) = {n_{CaC{O_3}}}\)

\({m_{CaC{O_3}}} = 0,6 \times 100 = 60(gam)\)


Bài 38.7 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

38.7.   Để thu axetilen tinh khiết từ hỗn hợp C2H2 có lẫn CO2, SO2 người ta cho hỗn hợp

A. qua dung dịch NaOH dư.

B. qua dung dịch brom dư.

C. qua dung dịch KOH dư, sau đó qua H2SO4 đặc.

D. lần lượt qua bình chứa dung dịch brom và dung dịch H2S04 đặc.

Trả lời                 

Đáp án C.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác