Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Giải bài tập trang 104 bài 31 cá chép SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu chức năng của từng loại vây cá trong thí nghiệm sau...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2 trang 109 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 109 bài 33 cấu tạo trong của cá chép SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 112 bài 34 đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu ví dụ về sự ảnh hưởng của điều kiện sống đến cấu tạo và tập tính của cá. ..

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 115 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 115 bài 35 ếch đồng SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước?..

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 122 bài 37 đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư SGK Sinh học 7. Câu 1: Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau....