Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3 trên 2 phiếu

Giải bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 5: NGÀNH CHÂN KHỚP

Giải bài tập trang 85 bài 25 nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện SGK Sinh học 7. Câu 1: Cơ thể Hình nhện có mấy phần? So sánh các phần cơ thể với Giáp xác. Vai trò của mỗi phần cơ thể?...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 88 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 88 bài 26 châu chấu SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu ba đặc điếm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 93 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 93 bài 27 đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ SGK Sinh học 7. Câu 1: Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 98 bài 29 đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp SGK Sinh học 7. Câu 1: Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phân bố rộng rãi của Chân khớp?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 104 bài 31 cá chép SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép...