Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Sinh học 7

Chương 3: CÁC NGÀNH GIUN

Giải bài tập trang 43 bài 11 sán lá gan SGK Sinh học 7. Câu 1: Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào?...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 46 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 46 bài 12 một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp SGK Sinh học 7. Câu 1: Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 49 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 49 bài 12 một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp SGK Sinh học 7. Câu 1: Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 52 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 52 bài 14 một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn SGK Sinh học 7. Câu 1: Căn cứ vào nơi kí sinh hãy so sánh giun kim và giun móc câu, xem loài giun nào nguy hiểm hơn? Loài giun nào dễ phòng chống hơn?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 55 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 55 bài 15 giun đất SGK Sinh học 7. Câu 1: Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?...