Trang chủ
Bình chọn:
4.8 trên 4 phiếu

Giải bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 1: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Giải bài tập trang 25 bài 6 trùng kiết lị và trùng sốt rét SGK Sinh học 7. Câu 1: Dinh dưỡng ờ trũng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào ?...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 28 bài 7 đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh SGK Sinh học 7. Câu 1: Đặc điểm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh ?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 32 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 32 bài 8 thủy tức SGK Sinh học 7. Câu 1: Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thuỷ tức...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 35 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 35 bài 9 đa dạng của ngành ruột khoang SGK Sinh học 7. Câu 1: Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 38 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 38 bài 10 đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang SGK Sinh học 7. Câu 1: Cấu tạo của Ruột khoang sống bám và Ruột khoang bơi lội tự do có đặc điếm gì chung?...