Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay

Giải bài tập Sinh học 7

Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 1: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 19 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 19 bài 4 trùng roi SGK Sinh học 7. Câu 1: Có thế gặp trùng roi ở đâu ?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 22 bài 5 trùng biến hình và trùng giày SGK Sinh học 7. Câu 1: Trùng biến hình sống ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào ?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 25 bài 6 trùng kiết lị và trùng sốt rét SGK Sinh học 7. Câu 1: Dinh dưỡng ờ trũng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào ?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 28 bài 7 đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh SGK Sinh học 7. Câu 1: Đặc điểm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh ?...