Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Soạn Văn 6 - Cánh Diều

Soạn bài tự đánh giá World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua? trang 109, 110, 111 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 tập 2 Cánh diều - Phần cuối bài

Câu 1 trang 110, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - Cánh diều

Câu hỏi:

Văn bản cung cấp cho người đọc thông tin chính nào?

A. Sự ra đời và phát triển của World Wide Web

B. Tác dụng của World Wide Web với đời sống của con người

C. Những mặt trái của World Wide Web với đời sống của con người

D. Người sáng lập ra World Wide Web

Trả lời:

A. Sự ra đời và phát triển của World Wide Web

Câu 2 trang 110, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - Cánh diều

Câu hỏi:

Thông tin chính được nêu ở phần nào của văn bản?

A. Tên văn bản

B. Sa pô

C. Video

D. Các đoạn trong văn bản

Trả lời:

A. Tên văn bản

Câu 3 trang 110, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - Cánh diều

Câu hỏi:

World Wide Web ra đời năm nào?

A. 1989

B. 1991

C. 1999

D. 2019

Trả lời:

A. 1989

Câu 4 trang 110, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - Cánh diều

Câu hỏi:

Con số “30 năm” được nhắc đến trong sa pô của bài báo đề cập đến khoảng thời gian nào?

A. 1959 - 1989

B. 1961 - 1991

C. 1989 - 2019

D. 1969 - 1999

Trả lời:

C. 1989 - 2019

Câu 5 trang 110, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - Cánh diều

Câu hỏi:

Nội dung nào sau đây không có trong văn bản?

A. Người sáng lập ra World Wide Web

B. Thời điểm và mục đích ra đời của World Wide Web

C. Tác dụng và mặt trái của World Wide Web

D. Cách sử dụng hiệu quả World Wide Web

Trả lời:

D. Cách sử dụng hiệu quả World Wide Web

Câu 6 trang 110, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - Cánh diều

Câu hỏi:

Thông tin trong văn bản chủ yếu được triển khai theo trình tự nào?

A. Thời gian

B. Nguyên nhân - kết quả

C. So sánh

D. Vấn đề - giải pháp

Trả lời:

A. Thời gian

Câu 7 trang 110, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - Cánh diều

Câu hỏi:

Theo văn bản, mục đích ban đầu của nhà sáng lập khi xây dựng mạng toàn cầu World Wide Web là gì?

A. Giúp các đồng nghiệp của mình kết nối tốt hơn

B. Giúp mọi người bảo mật dữ liệu của cá nhân

C. Giúp mọi người có thể mua bán trực tuyến

D. Cho mọi người thấy thế giới thật rộng lớn

Trả lời:

A. Giúp các đồng nghiệp của mình kết nối tốt hơn

Câu 8 trang 111, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - Cánh diều

Câu hỏi:

Nghĩa của từ “sáng lập” được in đậm trong văn bản trên là gì?

A. Xây dựng nên, lập nên cái trước đó chưa hề có

B. Chế tạo ra cái trước đó chưa có

C. Viết ra, làm ra tác phẩm văn học, nghệ thuật

D. Tạo ra những giá trị mới về vật chất hoặc tinh thần

Trả lời:

A. Xây dựng nên, lập nên cái trước đó chưa hề có

Câu 9 trang 111, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - Cánh diều

Câu hỏi:

Hãy tóm tắt lại nội dung của văn bản.

Trả lời:

Vì để xây dựng một mạng lưới giúp các đồng nghiệp kết nối tốt hơn, vào ngày 12/3/1989 Tim Bo-no-li đã xây dựng lên mạng toàn cầu World Wide Web. Năn 1991, các trang web dần hoạt động toàn thế giới. Từ mục đích sử dụng đơn giản người sử dụng giờ phải đối mặt với nguy cơ về bảo mật dữ liệu và nhà sáng lập khuyến cáo rằng chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn trong vấn đề bảo vệ thông tin và ra đời những nền tảng kiểm soát dữ liệu tốt hơn nữa.

Câu 10 trang 111, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - Cánh diều

Câu hỏi:

Nêu một số mặt trái của internet mà em biết.

Trả lời:

Mặt trái của Internet:

+ Thế giới internet hiện nay đang tràn lan các trang web đăng tải những nội dung dung tục, thông tin “tư vấn” nhảm nhí và rất nhiều phim nội dung xấu.

+ Tăng tình cảm ảo, xa rời tình cảm thật.

+ Lãng phí thời gian và xao nhãng học tập, làm việc: quá chú tâm vào mạng xã hội dễ dàng làm người ta quên đi mục tiêu thực sự của cuộc sống. 

+ Nhiều thông tin không đáng tin cậy, khiến người xem dễ hiểu lầm, có tri thức không chính xác.

+ Nhiều hiện tượng mạng xã hội truyền bá tư tưởng xấu cho các thế hệ trẻ.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác