Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Soạn Văn 6 - Chân trời sáng tạo

Soạn bài Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc, sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo.

Viết -  Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc - SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

Đọc văn bản trong SGK trang 129, sau đó trả lời những câu hỏi sau:

Cho biết Biên bản họp lớp (thống nhất kế hoạch làm tập san chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11) đã đáp ứng được các yêu cầu cụ thể về quy cách nêu dưới đây chưa?

- Có quốc hiệu và tiêu ngữ.

- Có tên văn bản.

- Thông tin về thời gian, địa điểm ghi biên bản.

- Thông tin về thành phần tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản,

- Thông tin về diễn biến thực tế của cuộc họp, cuộc thảo luận hay vụ việc.

- Chữ kí của thư kí và chủ toạ.

Lời giải:

Biên bản họp lớp (thống nhất kế hoạch làm tập san chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11) đã đáp ứng được các yêu cầu cụ thể về quy cách nêu trên.

Đề bài:

Câu hỏi:

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy.

Lời giải:

TRƯỜNG THCS NGHĨA TÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          LỚP: 6A1                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Họp thống nhất vấn đề vệ sinh trường lớp

1. Thời gian địa điểm họp

   - Thời gian: 14 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2021.

   - Địa điểm: Lớp 6A1, Trường THCS Nghĩa Tân.

2. Thành phần tham dự

   - Cô giáo: Phạm Thị Ngọc Diệp (chủ nhiệm lớp).

   - Toàn thể các bạn học sinh lớp 6A1.

3. Chủ toạ, thư kí cuộc họp

   - Chủ toạ: Nguyễn Ngọc Duy (lớp trưởng)

   - Thư ký: Phan Quỳnh Thư

4. Nội dung cuộc họp: Bàn kế hoạch “Giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động.

5. Diễn biến cuộc họp

   a) Bạn Duy phổ biến kế hoạch “giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

   b) Thảo luận

   - Bạn Thuý Diễm: Lớp ta phải quyết tâm giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang trí lại lớp cho đẹp, cho đúng với quy cách của một lớp học mà nhà trường đã đề ra và đồng thời hàng ngày lớp ta phải phân công tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ các bồn hoa và các cây con theo khu vực đã phân công cho lớp mình để cây mau lớn và tươi đẹp.

   - Bạn Thanh Tùng: xung phong mang chổi quét trần nhà và mạng nhện.

   - Bạn Nam Đức và bạn Nam Thuật nhận dán lại các khẩu hiệu và sửa soạn lại các lọ hoa trên tường.

   - Bạn Hà nhận làm lại bảng theo dõi thi đua của lớp.

   - Bạn Mai Hạ yêu cầu các tổ thay phiên nhau trực nhật, lau bàn ghế, cửa sổ, bảng đen.

   - Bạn Thanh Hà yêu cầu cả lớp phân công nhau tưới nước các bồn hoa và vườn cây con của lớp mà trường phân công chăm sóc.

   c) Kết luận của cuộc họp

   - Toàn thể lớp sẽ tham gia làm vệ sinh lớp vào sáng ngày 14 tháng 10.

   - Hàng tuần các tổ phân công trực nhật và tưới nước các bồn hoa, vườn cây.

   - Mua thêm thùng tưới nước, khăn lau, chổi...

   Cuộc họp kết thúc vảo lúc 16 giờ cùng ngày.

    Thư kí                                                            Chủ tọa

      (Đã kí)                                                           (Đã kí)                                       

Phan Quỳnh Thư                                            Nguyễn Ngọc Duy

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác