Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Soạn Văn 6 - Kết nối tri thức

Soạn bài thực hành tiếng Việt trang 81, 82 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Phần văn bản và đoạn văn

Câu 1 trang 81, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nêu bằng chứng cụ thể để khẳng định Trái đất - cái nôi của sự sống là một văn bản?

Trả lời:

Những bằng chứng để khẳng định Trái đất - cái nôi của sự sống là một văn bản:

- Có bố cục văn bản mạch lạc, rõ ràng

- Là văn bản cung cấp thông tin cho người đọc về trái đất

- Nội dung của văn bản bao gồm: vị trí của Trái đất, sự sống trên trái đất, muôn loài trên trái đất, con người trên trái đất, tình trạng trái đất và đưa ra lời kêu gọi để bảo vệ trái đất.

Câu 2 trang 81, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hãy liệt kê những bộ phận tạo thành văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống là một văn bản?

Trả lời:

Liệt kê những bộ phận tạo thành văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống là một văn bản:

- Nhan đề

- Đề mục

- Các đoạn văn

- Tranh minh họa

Câu 3 trang 81, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nhắc lại những thông tin, thông điệp mà em tiếp nhận được từ văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống.

Trả lời:

Những thông tin, thông điệp mà em nhận được từ văn bản Trái đất- cái nôi của sự sống:

- Trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có sự sống

- Nhờ có nguồn nước trên trái đất, sự sống trên trái đất mới bắt đầu

- Sinh vật, con người chung sống phát triển trên trái đất

- Trái đất hiện đang đối mặt với những vấn đề và thách thức khác nhau bắt nguồn từ con người, đe dọa sự phát triển bền vững của chính trái đất.

Câu 4 trang 82, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Chọn một đoạn văn trong văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống và điền thông tin cần thiết vào bảng theo mẫu sau (làm vào vở):

Thứ tự đoạn văn trong văn bản

Điểm mở đầu và điểm kết thúc của đoạn văn

Ý chính của đoạn văn

Chức năng của đoạn văn trong văn bản

 

 

 

 

Trả lời:

Thứ tự đoạn văn trong văn bản

Điểm mở đầu và điểm kết thúc của đoạn văn

Ý chính của đoạn văn

Chức năng của đoạn văn trong văn bản

Đoạn 3 (Trái Đất – nơi cư ngụ của muôn loài)

- Điểm mở đầu: muôn loài tồn tại trên Trái đất

- Điểm kết thúc: tất cả sự sống trên Trái Đất đều tồn tại, phát triển theo những quy luật sinh học bí ẩn, lạ lùng

Sự sống trên Trái Đất thật phong phú, muôn màu

Làm rõ nét thêm nội dung của văn bản: Trái đất là cái nôi của sự sống đối với muôn loài


Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác